De Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) zal definitief zal verdwijnen en de Beschikking Geen Loonheffing (BGL) is van tafel.

9 mei 2015

Wat moet u in 2015 doen?

Iedereen die in 2014 al een VAR heeft gekregen, kan deze ook gebruiken voor de rest van 2015. Dat was al zo. Ondernemers die in 2015 starten of zijn gestart met ondernemen en nog nooit een VAR hebben aangevraagd, kunnen voor het restant van 2015 nog gewoon een ouderwetse VAR aanvragen bij de Belastingdienst. Daar is niets in veranderd. De beoogde ingangsdatum van de wijzigingen is 1 januari 2016.

2016: modelcontracten

Vanaf 1 januari 2016 kunnen ZZP’ers werken met vooraf goedgekeurde modelcontracten, zodat de zelfstandigheid van ZZP’ers vaststaat. In de praktijk kunnen belangenorganisaties van opdrachtgevers of belangenorganisaties van ZZP’ers overeenkomsten voorleggen aan de Belastingdienst. Dat geldt ook voor individuele opdrachtgevers of ZZP’ers. Er is sprake van een sectorale benadering, waarbij specifieke kenmerken van een bepaalde branche gebruikt worden in standaard contracten.

De modelcontracten worden vooraf beoordeeld door de Belastingdienst op basis van bestaande wet- en regelgeving en geven vervolgens uitsluitsel of de opdrachtgever loonheffing moet afdragen. Als de contracten goedgekeurd worden, zijn deze voor iedereen te downloaden van de website van de Belastingdienst. Ingevulde modelcontracten hoeven niet ter goedkeuring te worden voorgelegd aan de Belastingdienst.

De consequentie is dat, bij het juist toepassen van het modelcontract, zowel de opdrachtgever als de ZZP’er gevrijwaard worden van aanspraken achteraf. Dit in tegenstelling tot de huidige

« | »