Schenken aan kinderen in 2015

18 mei 2015

In dit artikel een kort overzicht van de mogelijkheden.

Een voorbeeld

Moeder (58 jaar) is weduwe en heeft 2 kinderen, haar vermogen is € 800.000. Als zij dan komt te overlijden, moet er ongeveer € 127.000 aan erfbelasting worden betaald. De vrijstelling bij overlijden bedraagt per kind in 2015 € 20.047. Als zij haar vermogen tijdig aan de kinderen zou of schenken of schuldig erkennen, kan ze in die twaalf jaar wel tot de helft besparen (jaarlijkse vrijstellingen benutten, tarief 10% gebruiken).

Jaarlijks

U mag jaarlijks aan uw kinderen vrijgesteld een bedrag van maximaal € 5.277 schenken (bedrag 2015). Als u beneden dit bedrag blijft, hoeft u geen aangifte van schenkingsrecht te doen. Voor overige verkrijgers (zoals kleinkinderen) geldt een jaarlijkse vrijstelling van € 2.111 (cijfers 2015).

Eenmalige hoge schenking

Als uw zoon of dochter ouder is dan 18, maar nog geen 40 jaar is geworden, kunt u gebruik maken van de eenmalig verhoogde vrijstelling van ruim € 25.322 (cijfers 2015). U moet hiervan wel aangifte doen bij de Belastingdienst. Indien een schenking wordt gedaan aan een kind tussen 18 en 40, ten behoeve van de aanschaf van een woning, wordt de vrijstelling ad € 25.322 verhoogd tot € 52.752. Dat geldt ook voor studiekosten, ofschoon ik denk dat het betalen van de studie voor uw kind sowieso nooit een schenking is.

Tarieven 2015

Het tarief bij schenken aan kinderen bedraagt in 2015 10% over de eerste € 121.296, daarboven bedraagt dit 20%. Het is dus beter om tijdens het leven van de ouders iets te regelen dan bij overlijden. De kinderen krijgen bij overlijden mogelijk ineens een groot bedrag en hierover is dan veel meer schenkingsrecht verschuldigd dan wanneer in fasen tijdens het leven wordt geschonken. Het tarief voor kleinkinderen is respectievelijk 18% en 36%. Voor zowel kinderen als kleindkinderen geldt bij overlijden (niet bij schenken!) een vrijstelling van € 20.047.

Tip: denk aan uw kleinkinderen

Overweeg dus uw (toekomstige) kleinkinderen in uw testament op te nemen. Dat kan per kleinkind zomaar ruim € 4.000 erfbelasting besparen

Schenking vlak voor overlijden

Schenkingen ‘in het zicht van de dood’ zijn zinloos, deze worden geacht krachtens erfrecht te zijn verkregen. Dit betreft schenkingen die 180 dagen voor overlijden worden gedaan. Let wel: dat geldt niet voor schenkingen met een beroep op de verhoogde vrijstellingen, zoals hierboven beschreven. Deze kunnen op het sterfbed geregeld worden.

Tip: uitsluitingsclausule opnemen

U wilt wellicht wel aan uw zoon schenken, maar wilt niet dat uw schoondochter er bij een echtscheiding van profiteert. U moet dan in de schenkingsovereenkomst een zogenaamde uitsluitingsclausule opnemen. In de akte wordt bepaald dat het geld dat u schenkt niet in enige gemeenschap van goederen valt. Een zachts uitsluitingsclausuel geldt alleen bij echtscheidng,

« | »