Nieuwe regels bijtelling auto

15 juni 2015

15 juni 2015 – De Hoge Raad heeft een baanbrekende uitspraak gepubliceerd over de bijtelling van een auto van de zaak. Daaropvolgend heeft een samenwerkingsverband van organisaties uit de autobranche en de milieusector een plan gepresenteerd voor modernisering van de autofiscaliteit. Wat is veranderd door de uitspraak van de Hoge Raad en welke gevolgen heeft dit voor uw onderneming?

Hoge Raad: minder zware eisen

Wilt u als werkgever niet dat werknemers een personenauto van de zaak ook privé gebruiken? Dan heeft u voortaan meer vrijheid bij het treffen van maatregelen. En een onbedoeld foutje in de naleving betekent niet meer automatisch een hoge naheffing.

Momenteel wordt bij gewone personenauto’s al snel aangenomen dat een auto ter beschikking is gesteld aan een werknemer. Daarvoor is voldoende dat de werknemer de autosleutels krijgt overhandigd. Dan vindt een bijtelling plaats, tenzij de werkgever kan bewijzen dat geen privégebruik heeft plaatsgevonden. Tot nu toe moesten werkgevers vergaande maatregelen treffen om dat te bewijzen. Zo moest u een kilometeradministratie bijhouden, auto’s buiten werktijden op een afgesloten terrein plaatsen of een black box in de auto installeren. Een andere bekende methode is de ‘verklaring geen privégebruik’. De maatregelen vergen tijd, zijn kostbaar en de naleving ervan moet worden gecontroleerd. Een klein foutje in de naleving leidt tot naheffing, zelfs als de auto niet privé is gebruikt.

Rollen zijn omgedraaid

Op 29 mei jl. heeft de Hoge Raad geoordeeld dat de Belastingdienst niet meer zo makkelijk kan zeggen dat een personenauto aan werknemers ter beschikking is gesteld. In tegendeel, als werknemers een auto krijgen voor personen- of goederenvervoer, zijn voortaan de rollen omgedraaid. De Belastingdienst moet nu bewijzen dat werknemers de auto ook voor privéritten hebben gebruikt. De versoepeling geldt voor alle sectoren met personen- of goederenvervoer, waaronder taxichauffeurs, koeriers, gemeentelijke bodes, directiechauffeurs, valetparking en groepsvervoer.

Autobrief 2

Het kabinet zal over enkele maanden een Autobrief 2 publiceren waarin de autobelastingen voor de periode 2017-2020 worden gepresenteerd. Op 1 juni 2015 hebben samenwerkende particuliere organisaties alvast een eigen plan gepresenteerd. Het is niet de eerste keer dat het kabinet een dergelijk plan overneemt: in 2014 deed staatssecretaris Wiebes hetzelfde toen zijn eigen autoplan sneuvelde door gebrek aan draagkracht. Het nieuwe praktijkplan is bijzonder, omdat de auto- en de natuurlobby het samen hebben ontwikkeld. De eerste contouren van de Autobrief 2 lijken daarmee zichtbaar.

Volgens het plan blijven slechts twee bijtellingscategorieën bestaan: 20% voor brandstofauto’s en 7% voor elektrische auto’s.

De BPM, ook wel betiteld als aankoopbelasting, wordt volgens het plan afgeschaft. Dit laatste gebeurt gefaseerd, om marktverstoring en nadelige effecten voor leasebedrijven te voorkomen.

« | »