De nieuwe VAR’: Leg uw overeenkomst voor aan de Belastingdienst

9 juli 2015

De VAR zou vervangen worden door de Beschikking geen loonheffingen (BGL), maar dat plan ging van tafel na kritiek vanuit verschillende organisaties zoals VNO-NCW en de zzp-organisaties. Het alternatief voor de VAR en BGL is door staatssecretaris Wiebes op 20 april 2015 gepresenteerd en houdt in dat (voorbeeld)overeenkomsten ter beoordeling aan de Belastingdienst kunnen worden voorgelegd. De Belastingdienst liet op 6 juli 2015 weten dat het voorleggen van overeenkomsten aan de Belastingdienst nu al mogelijk is.

Doel van de ‘nieuwe VAR’

Het kabinet heeft met de nieuwe VAR in ieder geval als doel om de balans te herstellen tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer wat betreft de verantwoordelijkheid voor de controle op de juistheid van de (fiscale) kwalificatie van de arbeidsrelatie. Verder wil de Belastingdienst de mogelijkheden om handhavend op te treden vergroten. Dezelfde organisaties die eerder kritiek uitten op de BGL hebben aangegeven dat er twee elementen zijn die zij heel belangrijk achten. Ten eerste willen ze een sectorale benadering en ten tweede een geconditioneerde vrijwaring voor de opdrachtgever. Zekerheid vooraf voor de opdrachtgever is ook een wens van deze organisaties.

De kern van de nieuwe VAR is dat belangenorganisaties van opdrachtgevers of belangenorganisaties van opdrachtnemers, maar ook individuele opdrachtgevers of opdrachtnemers, overeenkomsten voorleggen aan de Belastingdienst, zodat die een oordeel kan geven over de overeenkomst. Omtrent de loonheffingen kunnen partijen hier zekerheid aan ontlenen. Waar mogelijk zal de Belastingdienst de beoordeelde overeenkomsten openbaar maken. De bedoeling is dat andere opdrachtgevers en opdrachtnemers deze kunnen hergebruiken. Opmerking verdient wel dat de zekerheid die geboden wordt door de Belastingdienst uiteraard alleen geldt als de arbeid ook daadwerkelijk wordt verricht overeenkomstig die voorgelegde overeenkomsten.

De sectorale benadering

Onder welke voorwaarden sprake is van een plicht tot het afdragen of voldoen van loonheffingen, is voor elke sector hetzelfde, maar een sectorale benadering heeft wel voordelen omdat er verschillen in terminologie voorkomen en soms sectorale afspraken gemaakt worden die weer in andere sectoren niet gangbaar zijn. Sectorspecifieke overeenkomsten kunnen daardoor voor helderheid zorgen.

Geen verplichting om gebruik te maken van de voorbeeldovereenkomsten

Individuele opdrachtgevers en opdrachtnemers hoeven niet verplicht gebruik te maken van de beschikbaar gekomen voorbeeldovereenkomsten. Het staat een ieder vrij om zelf een overeenkomst op te stellen en voor te leggen. Indien uit de overeenkomst geen verplichting tot het afdragen of voldoen van loonheffingen voortvloeit, bevestigt de Belastingdienst dit schriftelijk.

Overeenkomsten voorleggen nu al mogelijk

De Tweede Kamer is op 2 juli 2015 akkoord gegaan met het wetsvoorstel Deregulering beoordeling arbeidsrelaties (34 036). Vooruitlopend op de stemming in de Eerste Kamer is het nu al mogelijk om voorbeeldovereenkomsten voor te leggen. Het verzoek om een beoordeling van een overeenkomst kan gemaild worden naar: alternatiefvar@belastingdienst.nl. Ondernemingen die een klantcoördinator hebben kunnen er ook voor kiezen om de overeenkomsten aan hem voor te leggen. De Belastingdienst probeert binnen 6 weken met een beoordeling te kunnen komen. De Belastingdienst wil in oktober 2015 ongeveer 40 voorbeeldovereenkomsten kunnen publiceren.

 

Belastingsoort(en): Loonbelasting

Bron/Instantie: Redactie FiscaalTotaal

Bron-/zaaknummer: FT150704

Brondatum: 09-07-2015

 

« | »