Arbeidscontract ontbinden? Dossieropbouw nu nog belangrijker

29 juni 2015

29 juni 2015 – Wilt u als werkgever het arbeidscontract van een disfunctionerende werknemer ontbinden? Dan krijgt u per 1 juli 2015 te maken met strengere wet- en regelgeving vanuit de WWZ. Houdt u zich niet aan de regels? Dan wordt het ontbindingsverzoek niet toegewezen en blijft de werknemer gewoon in dienst. Voorkom dergelijke (financiële) risico’s en kom in actie!

Disfunctionerende werknemer, wat nu?

Door de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) moet u vanaf 1 juli 2015 aan strengere eisen voldoen om een arbeidscontract te laten ontbinden. Zo kunt u vanaf dan niet langer kiezen tussen het UWV en de kantonrechter voor de beëindiging van het arbeidscontract. Daarnaast worden de vrijheden van een kantonrechter om in de ontbindingsprocedures te beslissen aanzienlijk beperkt. Vanaf 1 juli 2015 mag een kantonrechter een ontbindingsverzoek wegens disfunctioneren alleen nog maar toewijzen als aan alle onderstaande voorwaarden wordt voldaan:

  1.    de werknemer heeft de gelegenheid gehad om zich te verbeteren
  2.    het disfunctioneren is niet het gevolg van een gebrek aan scholing
  3.    de werknemer kan niet herplaatst worden (intern/extern)

Wat betekent dit?

Dossieropbouw, scholing en herplaatsing worden dus steeds belangrijker. U moet zorgen voor regelmatige, goede en eerlijke evaluatie- en beoordelingsgesprekken. Een werknemer wijzen op zaken die niet goed gaan, is niet altijd prettig. Toch zult u dit moeten doen. Verbetert de werknemer de zaken namelijk niet en wilt u het dienstverband met de werknemer beëindigen? Dan moet uit het personeelsdossier blijken dat u de verbeterpunten al eerder met de werknemer hebt besproken. Als het dossier niet in orde is, mag de kantonrechter het arbeidscontract niet ontbinden en blijft de werknemer dus gewoon in dienst.

Onderneem actie

Concreet betekent dit dat u moet zorgen voor een efficiënte beoordelingscyclus. Dit kunt u onder andere doen door een persoonlijk jaarplan in te voeren. Hieronder vindt u enkele tips voor een efficiënte beoordelingscyclus:

Plan voor alle werknemers de functionerings- en beoordelingsgesprekken in. Door de data vooraf vast te leggen, vergroot u de kans dat de gesprekken ook daadwerkelijk plaatsvinden.

Noteer de gemaakte afspraken en de besproken resultaten in het persoonlijk jaarplan. In het geval van een disfunctionerende werknemer plant u tijdens het functionerings- en beoordelingsgesprek data waarop een tussentijds evaluatiegesprek gaat plaatsvinden. Ook tijdens de tussentijdse evaluatie noteert u de gemaakte afspraken en de besproken resultaten in het persoonlijk jaarplan.

Na de gesprekken wordt het formulier door de leidinggevende en de werknemer ondertekend. De werknemer tekent voor gezien. Zo voorkomt u lastige discussies met werknemers die ontevreden zijn over de beoordeling.

Het ingevulde jaarplan moet onderdeel vormen van het personeelsdossier.

« | »